pátek 2. října 2015

Swirly Chilli Beaded BeadMaterial:
* Preciosa Chilli  --- in our Etsy Shop
* Preciosa Seed Beads
* TOHO or  Preciosa Seed Beads
* Preciosa Twin or Superduo  --- in our Etsy Shop
* Matubo beads --- Matubo Beads in our Etsy Shop
* Solo or Superuno --- Solo or Superuno in our Etsy Shop

 
Preciosa Chilli™

PRECIOSA ORNELA představuje novinkovou mačkanou perli PRECIOSA Chilli™
od značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads.
Protáhlý fantazijní tvar doplňuje oblíbenou řadu dvoudírkových perlí, se kterými má i shodnou rozteč dírek. Osově vychýlené umístění obou dírek předurčuje tuto perli k jednoduchému skládání v podobě zipu v případě běžného návleku na pevný nebo pružný materiál, při kterém hřbet perle skvěle zapadá do boční prohlubně vedlejší perle.

Zploštělý tvar a boční orientace dírek umožňuje vytvářet ploché reliéfní aplikace v kombinaci s kulatými perlemi a perličkami do velikosti 4 mm. Vhodné je i propojení s perlemi PRECIOSA Pip™, PRECIOSA Solo™ nebo PRECIOSA Thorn™. Tato novinková perle je vhodná pro všechny typy povrchových zušlechtění.
 


https://www.flickr.com/photos/preciosa-ornela/sets/72157658945664641http://preciosa-ornela.com/en/products/card-browser?browser-search=2970

PRODUCT SPECIFICATIONS:

ART No.111 01 357
SIZE: 4 x 11 mm
APPROX. PCS/KG: 3950


Elongated shape complements the popular fantasy series of two-hole beads, with which it has the same pitch holes. Axial displacement of the two location holes predetermine this bead with simple folding as a zipper with a conventional sleeve on the rigid or flexible material, wherein the ridge of the bead perfectly fits into lateral recess of the side bead.
Flattened shape and lateral orientation of the holes allows to create a flat relief applications in combination with round beads and pearls up to 4 mm. Suitable is the connection with beads like PRECIOSA Pip , Solo ™ or PRECIOSA Thorn. This novelty bead is suitable for all types of surface finishes.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...